Hủ tiếu Sa Đéc (8934746052028) Sản phẩm
Tên Hủ tiếu Sa Đéc
Mã SP 8934746052028
Loại Standard
Hãng SX Thuan Phat
Chủng loại Hàng khô
Danh mục con Hàng khô khác
Giá ¥350
Thuế Không thuế (Bao gồm)
Đơn vị tính Túi (400g)
Còn hàng